ترنـــج 24 ســـامانه فـــرش و دستبافـــته هـــای ایـــران

farsh

فروشنده: فروشنده 1
30,000,000 ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد
sale,
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
برنداردکان
طرح و نقشهبته جقه
رنگ متنالوان
رنگ حاشیهآبی
طول145
عرض136
شماره فرش669
سن55
ریشهپشم
پرزبدون پرز
وضعیتپرداخت نشده
استان بازدیدخراسان جنوبی