ترنـــج 24 ســـامانه فـــرش و دستبافـــته هـــای ایـــران

farsh

فروشنده: فروشنده 1
26,000,000 ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد
saem
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
برنداصفهان
طرح و نقشهبته جقه
رنگ متنبژ
رنگ حاشیهآبی
طول66
عرض88
شماره فرش42
سن6
ریشهنخ
پرزپشم
وضعیتکم گوشت
استان بازدیدبوشهر
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

farsh

60,000,000 ریال