ترنـــج 24 ســـامانه فـــرش و دستبافـــته هـــای ایـــران

farsh

فروشنده: فروشنده 1
8,550,000 ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد
salem
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
برنداردکان
طرح و نقشهبته جقه
رنگ متنآبی
رنگ حاشیهبژ
طول55
عرض66
شماره فرش952
سن7
ریشهپشم
پرزپشم
وضعیتتجاری
استان بازدیدتهران