ترنـــج 24 ســـامانه فـــرش و دستبافـــته هـــای ایـــران

farsh

فروشنده: فروشنده 1
36,200,000 ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد
salem
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
برندایلام
طرح و نقشهبته جقه
رنگ متنالوان
رنگ حاشیهبنفش
طول6
عرض4
شماره فرش456
سن8
ریشهابریشم
پرزگل ابریشم
وضعیتسابیده
استان بازدیدخراسان رضوی