ترنـــج 24 ســـامانه فـــرش و دستبافـــته هـــای ایـــران

farsh

فروشنده: فروشنده 1
5,800,000 ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد
salem
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
برنداصفهان
طرح و نقشهافشان
رنگ متنالوان
رنگ حاشیهآبی
طول4
عرض6
شماره فرش99
سن4
ریشهابریشم
پرزکرک
وضعیتسابیده
استان بازدیدالبرز