ترنـــج 24 ســـامانه فـــرش و دستبافـــته هـــای ایـــران

arsh

فروشنده: فروشنده 1
48,000,000 ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد
sale
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
برنداراک
طرح و نقشهبرجسته
رنگ متنالوان
رنگ حاشیهپوست پیازی
طول6
عرض7
شماره فرش6956
سن7
ریشهابریشم
پرزابریشم
وضعیترفودار
استان بازدیدخراسان رضوی