گپه

فروشنده: فروشنده 1
250,000,000 ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
برندآذربایجان, اردکان
طرح و نقشهافشان
رنگ متنالوان
رنگ حاشیهالوان
طول2
عرض5
شماره فرش225
سن10
ریشهپشم
پرزپنبه
وضعیتسالم