ترنـــج 24 ســـامانه فـــرش و دستبافـــته هـــای ایـــران

فرش

فروشنده: فروشنده 1
67,677,676 ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
برندخراسان
طرح و نقشهافشان
رنگ متنبژ
رنگ حاشیهبژ
طول400
عرض300
شماره فرش444
سن5
ریشهپشم
پرزکرک
وضعیتسابیده
استان بازدیدآذربایجان شرقی