ترنـــج 24 ســـامانه فـــرش و دستبافـــته هـــای ایـــران

فرش

فروشنده: فروشنده 1
3,400,000 ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
برندبختیار
طرح و نقشهاسلیمی
رنگ متنآبی
رنگ حاشیهبنفش
طول200
عرض150
شماره فرش1234
سن88
ریشهابریشم
پرزبدون پرز
وضعیتتجاری
استان بازدیدچهارمحال و بختیاری