اين اپليكيشن هوشمند پس از دريافت سن و قد و وزن شما برنامه ورزشي شما را بر اساس پكيج مورد نظر شما ارائه مي دهد. (شما ميتوانيد پكيج ورزشي خود از قبيل سي ٩ يا فيت ها را انتخاب كنيد.)

همچنين خوراكي ها و نوشيدني هايي مجاز به همراه آب مورد نياز روزانه به شما پيشنهاد مي شود.

در این اپ شما می توانید برنامه روزانه خود را مشاهده و به آساني به سوي اندام دلخواه خود قدم برداريد.

بهترين و كاملترين مربي ورزشي خودتون را همين حالا دانلود كنيد.